Home/Agrippa Solutions/Pressede marginer? Rydd enkelt opp i egne kostnadsdrivere

Pressede marginer? Rydd enkelt opp i egne kostnadsdrivere

I en hverdag med pressede marginer i alle ledd er det stadig viktigere at man er bevisst  egne kostnader. På alle nivåer er det små detaljer som bidrar til en komplett helhet, men for å kunne fange avvik og behandle disse er det behov for et system som ivaretar hele prosessen.

Et godt avvikssystem skal være enkelt å bruke for de som registrerer avvik, men det skal også gi beslutningstakere på alle nivåer et verktøy for effektiv beslutningsstøtte.

Agrippa Improve er et verktøy som er utarbeidet i nært samarbeid med brukere i store logistikkorganisasjoner, og brukerkrav fra alle nivåer er derfor ivaretatt.

Alle som registrerer avvik kan benytte seg av en APP for registrering, og en registrering skal ikke ta mer enn typisk 30 sekunder, det skal helst gå raskere. Ved å kombinere bilder, film, tekst og relevant vareinformasjon legger man til rette for effektiv saksbehandling.

Avvik behandles videre i Agrippa Improve, og det er selvsagt lagt til rette for :

  • Automatisk tildeling til saksbehandlere
  • Eksportmulighet til både pdf. og Excel
  • Integrasjoner med eksisterende ERP systemer
  • Rolle- og rettighetsstyring av relevante funksjoner
  • Egen rapporteringsmodul basert på Excel

Agrippa Improve er en skybasert løsning, dette gjør at man ikke har behov for å installere noen programvare på interne servere, men Agrippa Solutions tar seg av den biten i Microsoft Azure.

Agrippa Improve er en komplett løsning for registrering av avvik, samt dokumentasjon av interne rutiner og oppgavefordeling. Kostnader relatert til avvikshåndtering kan summeres, man får gode grunnlag for Claims-håndtering mot leverandører, og man får dokumentert interne rutiner så man kan sikre best mulig drift.

Agrippa Improve benyttes av stadig flere kunder, og benyttes blant annet av ASKO, Varner-gruppen, Elektroskandia og Haugengruppen Nordic for å nevne noen.

 

Agrippa Solutions: Vi leverer effektive forbedringsløsninger

Leave A Comment