Home/Plattform/Release log

RELEASE LOG AGRIPPA

Agrippa Improve – oppdateringer juli 2017

Agrippa Improve – appcenter / web

 • Dashboard
  • Brukerstyrt utlegg av informasjonsvinduer som saker, eventer, log og kalender
  • KPI’er
  • Utvidet søkemulighet på tvers av transaksjoner. Inkludert GRID informasjon.
 • Hendelseshåndtering
  • Funksjon for å opprette et hendelses dashboard for evt å følge og håndtere utviklingen i kritiske situasjoner eller hendelser.
  • Støtte for arbeidsflyt relatert til hendelses-/krisehåndtering
  • Støtte for å håndtere kritiske vs ikke kritiske tiltak.
  • Håndtering av intern og ekstern kommunikasjon
  • Varslingsrutiner
  • Varsling til definerte personer
  • Logging av informasjon
 • Skift rapportering
  • Støtte for rapportering mellom produksjonsskift
  • Viser informasjon om skiftleder, viktige møter og relevante driftsrutiner
  • Skift kalender. For elementer som rengjøring, truck inspeksjoner/utsjekk, truck vedlikehold osv.
  • Relatert driftsavvik eller forbedringsforslag
  • Loggføring av iverksatte tiltak ved driftsavvik.
  • Skift notater og aksjonspunkter
 • Registrering av nye brukere
  • Det er implementert en helt ny og mer sikker funksjon for å registrere nye brukere. Ny metode er at nye Agrippa Improve brukere må inviteres fra en eksisterende bruker med administrator rettigheter.
 • Kontakt administrasjon
  • Kontaktgrupper og kontaktpersoner for kobling mot saker og varslinger
  • Egen prosess for å loggføre vedlikehold av kontaktinformasjon
 • Støtte for utvidet prosess hierarki med nytt toppnivå SITE.
 • Rapportering og analyse
  • Oppdatert Excel plug-in
 • Ytelsesforbedringer
  • Pålogging
  • Liste skjermbilder
 • Utvidet støtte for flere fabrikanter av miljø/inneklima sensorer
 • REST API for innsamling av eventer fra andre systemer eller sensorer
 • REST API for direkte kobling mot andre web-sider for innsamling av informasjon.

Mobile app – Agrippa Improve

 • Nytt brukergrensesnitt
  • Rent og intuitivt
 • Hendelseskalender for gjennomføring av rutinemessige sjekker/kontroller eller andre planlagte oppgaver
 • To-veis dialog med saksbehandler for raske og effektive avklaringer
 • Støtte for visning av temperatur informasjon fra faste sensorer
 • Forbedret strekkodehåndtering / lesing

Mobile app – Agrippa Procedures

 • Rutiner og beredskapsplaner tilgjengelig via mobil app
 • Varslingsrutiner
 • Kontakt register med mulighet for oppringning via app
 • Mulighet for registrering av hendelser eller tilbakemeldinger

Nye Standard Integrasjoner

Blue Water Shipping:Utveksling av transportinformasjon. Avvik fra leverandørens fraktoppdrag vil automatisk generere avvik i Agrippa Improve.

Millums:Utveksling av innkjøpsinformasjon for effektiv registrering av avvik ved vareankomst og mulighet for elektronisk kreditering.