Home/Plattform/Agrippa TempControl

Agrippa TempControl

Automatisk temperaturovervåkning og varsling!

Agrippa TempControl sørger for automatisk temperaturovervåkning tilpasset ditt behov. Løsningen bygger på vår egen IOT og sikrer 24/7 overvåkning av temperatursensitive områder, med varsling på SMS og e-post, samt tilgang til all temperaturdata.

  • Enkelt
  • Tidsbesparende
  • Trygt

Tempkontroll – Trådløse sensorer

Vi er spesialister på temperaturovervåkning både i butikk og i restauranter. TempControl er en helt ny løsning innen temperaturovervåkning og gir automatisk overvåkning av temperatur og fukt i blant annet kjøl- og frysedisker, fryserom og vinskap. Blir det registrert avvik vil ansvarshavende bli varslet via SMS og E-post. Vårt system er energibesparende og vil gi redusert matsvinn, og reduserte kostnader relatert til manuelle målinger i henhold til IK-mat-krav.

  • Trådløse sensorer med opptil 10 års levetid!
  • Diskret alarm
  • Tilgang til sanntidstemperatur på mobil/pc
  • Full temperaturlogg
  • Automatiske avvikrapporter

 Se TempControls hjemmeside for mer informasjon!

Agrippa TempControl

Tempcontrol – Embedded

I tillegg til trådløse sensorer, har vi også en løsning for å lese temperaturloggen direkte av den enkelte kjøle/fryse -enhet. Vår egen temperaturcomputer kan leveres med eget nettverk eller sette opp i kundens allerede eksisterende nettverk og plugges enkelt inn i enheten du vil overvåke. På samme måte som de trådløse sensorene vil dette gi deg kontinuerlig overvåkning, med varsling og full temperaturlogg.

Vi har god erfaring med å sette opp temperaturcomputeren mot regulatorer fra bla. Carel.

Tempcontrol – BLE (Bluetooth)

Vi har også trådløse sensorer som bygger på fremste blåtannteknologi. Fordelen med denne type sensor er at du kan lese av temperatur direkte fra mobiltelefon, uten å gå via et nettverk og en servertjeneste.

Blåtannsensorer egner seg godt til dokumentasjon av temperaturer under transport, da det er raskt og enkelt å hente ut elektroniske temperaturkvitteringer ved leveransepunktet.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om Temp Control