Home/Plattform/Agrippa Improvements

Agrippa Improvements

et komplett system for kontinuerlig forbedring!

Agrippa Improvements hjelper lager- og logistikksjefer med kontinuerlig forbedring på hele lageret. Løsningen bidrar til systematisk forbedring og har en logisk rapportinndeling som omfatter:

 • Varemottak
  • Varer & emballasje
  • Lastbærere
  • Leverandører
 • Utlast
  • Avgangskontroll
  • Stablingsfeil
  • Påkjørsler
 • Produksjon
  • Trucker
  • Bygg & teknisk infrastruktur
  • HMS
 • Software
  • Bugs
  • Utvikling
Agrippa Improvements

En digital forslagskasse – som er enkel å bruke

Vi mennesker glemmer. Halvparten av forbedringsforslagene i en bedrift blir borte før de kommer til den ansvarlige for driften av lageret. Det er heller ikke alle som er like flinke til å formulere seg, slik at forbedringsforslag ofte kan missforstås og derfor ikke bli gjort noe med.

Avviksrapportering og forbedringsforslag er ofte forbundet med merarbeid. Man må gjerne gå fra plassen sin for å finne rapporteringsskjemaet, deretter levere skjemaet til nærmeste leder.

En mobilløsning som Improvements er mye bedre. La de ansatte rapportere inn hendelser når man oppdager dem! Man får inn alle hendelsene, ikke bare de man gidder å registrere, eller de man husker å nevne på et allmannamøte. La systemet ta seg av saksfordeling og sørge for at de ulike rapportene og forslagene havner hos rett person i systemet – raskt og med høy kvalitet. Agrippa Improvements er en Total Quality Manager som fungerer.

GS1

Agrippa Improvements støtter bruken av GS1-systemet for identifikasjon av vareinformasjon. Løsningen gjør det mulig å hente ut tilleggsinformasjon fra strekkoden som gir deg bedre kontroll og styring av varestrømmen i verdikjeden. Løsningen støtter bla bruk av GS1-128 standarden.

Hvorfor Agrippa Improvements?

 • Rask og enkel rapportering av hendelser og claims – når du oppdager dem, der du oppdager dem
 • Effektiviserer driften av ditt lager
 • Fungerer alltid – trenger ikke nettdekning
 • Kjører på alt – smarttelefon, nettbrett og PC
 • Kan kjøres som ren skyløsning eller integreres i bedriftens ERP-systemer
 • Støtter bruken av GS1-systemet for identifikasjon av vareinformasjon

Kontakt oss i dag for en prat om kontinuerlig forbedring i din bedrift!


Les mer om utvidelser Agrippa Improvements kan settes opp med:

Agrippa WorkFlow

Agrippa Response

Agrippa Analytics