Home/Plattform

Produkter

Agrippa Solutions AS leverer enkle produkter og plugin-løsninger til ERP/WMS. Vi har flere ulike moduler som forsterker forbedringsarbeidet i bedriften, ved å øke kvaliteten på datafangst. Vi har bred bransjeerfaring  og du kan lese mer om de ulike produktene nedenfor.

Avvikshåndtering, Produkter

Avvikshåndtering

Agrippa Improvements hjelper deg med kontinuerlig forbedringsarbeid på hele lageret

Agrippa Quality

Hjelper deg med god dokumentasjon av kvaliteten på forsendelser

Agrippa Procedures

Hjelper deg å alltid ha oppdaterte rutiner og varslingslister tilgjengelig på mobil

Temperaturovervåkning

Agrippa Tempcontrol hjelper deg å holde kontroll på temperatur, ved automatisk loggføring og varsling. Tempcontrol-løsningen leveres i samarbeid med Nokas AS som en komplett IK-Mat løsning.