Produkter

Home / Produkter

Agrippa Solutions AS leverer enkle plugin-løsninger til ERP/WMS. Vi har flere moduler som forsterker forbedringsarbeidet i bedriften, ved å øke kvaliteten på datafangst. Vi har bred bransjeerfaring  og du kan lese mer om de ulike produktene nedenfor.

Agrippa Improvements

Hjelper deg med kontinuerlig forbedringsarbeid på hele lageret


Agrippa Quality

Hjelper deg med god dokumentasjon av kvaliteten på forsendelser


Agrippa Procedures

Hjelper deg å alltid ha oppdaterte rutiner og varslingsliter tilgjengelig på mobil


Agrippa TempControl

Hjelper deg å holde kontroll på temperatur, ved automatisk loggføring og varsling