Home/IK-MAT

IK-MAT

IK-Mat

Agrippa Solutions AS har inngått et samarbeid med NOKAS Skadedyrkontroll AS om tjenester innen IK-Mat.

Matvaretrygghet.no er en totalleverandør innen matsikkerhet:

 • Revisjoner
 • Inspeksjoner
 • Hygieneprøver
 • Bakterielle produktprøver
 • Renholdslister
 • Stikkprøver; Temperatur, varemottak, servering og nedkjøling av varmmat
 • Vedlikeholdsplaner
 • Skjema ved misstanke om matforgiftning
 • Avvikskjema
 • Skadedyr
 • Automatisk temperaturovervåkning

 

Les mer om Nokas matvaretrygghet og produkter på matvaretrygghet.no og om Matvaretrygghet på Wikipedia.

 

Vår kontaktperson på IK-Mat:

Runar Wathne
runar.wathne@agrippa.no
(+47) 938 88 167