Home/Agrippa Solutions/Forenklet hverdag for asker produkt, bedre internkontroll

Forenklet hverdag for asker produkt, bedre internkontroll

Asker produkt har nylig anskaffet Agrippa Tempcontrol for å forenkle hverdagen relatert til logging og dokumentasjon av rutinemessige temperatur- og hygienekontroller.

Arbeidsleder konditori, Erik Stang Hotvedt, forteller om fornøyde medarbeidere på intern opplæring, og ikke minst om gode tilbakemeldinger fra Mattilsynet når det gjelder internt rutinearbeid. Automatisk avlesing og registrering av temperatur, kombinert med automatisk varsel ved avvik, gjør at man ikke lenger glemmer å logge data som er påkrevet i forbindelse med Internkontroll.

 

 

Asker Produkt er en moderne produksjonsbedrift, basert på lokal uføretrygdet arbeidskraft. De har produksjon og salg av produkter innen mat og tre. Se www.apro.no for mer informasjon