EFFEKTIV AVVIKSHÅNDTERING

Agrippa Solutions AS leverer skreddersydde software-applikasjoner for avvikshåndtering og rutinekontroller. Våre løsninger er enkle i bruk, og samtidig blant verdens mest avanserte og solide. Produktene kan kjøres som rene skyløsninger eller integreres i bedriftens ERP-systemer.

Vårt hovedprodukt er “Agrippa Improvements“, et mobilt system for avviksregistrering og registrering av rutinemessige kontroller. Naturlig knyttet til dette finnes selvsagt en solid back-office modul for håndtering av innsamlede data og oppfølging. Et integrert analyseverktøy er også en del av løsningen.

Våre løsninger effektiviserer driften på store lagre, reduserer matavfall på hoteller og oppdaterer livsviktige prosedyrer på kjøpesentre. Effektiv avvikshåndtering er en rask måte for å rydde opp i egne kostnadsdrivere.

NYHETER

Kontakt oss i dag for mer informasjon om Agrippa Improvements !

Tjenester
Vi utvikler også kundetilpasset programvare som lager solide grensesnitt i kundens systemer.  Business Intellingence er vårt andre store tjenesteområde. Agrippa Solutions kan innsamling, strukturering og analyse av store datamengder.  Vi benytter en rekke teknologier for å løse kundens utfordringer, og har sterk kompetanse på GS1-standarder.
Vi har egen utviklingsavdeling, Agrippa PL, som har sterk kompetanse innen software utvikling. Avdelingen behersker blant annet .Net, Angular JS, Node.js, Express.js, Xamarin for mobil og andre moderne utviklingsspråk.

Kurs og opplæring
Agrippa Solutions har lang erfaring med å lede igangkjøringen av nye store lagre. Vi setter lageroperatørene på skolebenken, og de får jobbet på et anlegg i full drift, før de skal jobbe på sitt eget lager. Automatlagre fra Witron og Swisslogg har vi solid kunnskap om.

Velg Agrippa Solutions
Vi som jobber i Agrippa har som mål at dere skal få en mer effektiv arbeidsplass, og mer kunnskap om hvordan dere jobber.  Derfor har vi laget noen av verdens mest sofistikerte løsninger. De er enkle i bruk –  og det beste av alt: De funker!

Les mer om hvordan våre produkter  og tjenester kan effektivisere din virksomhet,  og ta kontakt hvis du har noen spørsmål.

AGRIPPA AVVIKSHÅNDTERING

Agrippa Improvements er et komplett system for kontinuerlig forbedring!

Les mer

AGRIPPA PROCEDURES

Rutinebeskrivelser, beredskapsplaner og varslingslister på mobil!

Les mer

TEMPERATUROVERVÅKNING

Agrippa TempControl gir deg automatisk temperaturovervåkning og varsling!!

Les mer

Vi har redusert reklamasjonstiden på skadede varer betraktelig, da leverandørene nå får godt dokumenterte avviksrapporter de ikke kan krangle på!

Haugen-Gruppen