Effektivt lager hos Varner med Agrippa Improvements

Effektivt lager hos Varner med Agrippa Improvements

Våre kunder
Varners Gruppens automatiske distribusjonssenter i Vänersborg, benytter Agrippa Improvements for kontinuerlig forbedring på hele lageret. Løsningen er satt opp til å håndtere avvik, hendelser og forslag til forbedring for alle arbeidsprosesser på lageret. Det er knyttet opp mot deres eget styringssystem og også mot eksterne leverandører av lagermateriell og systemer. Slik at når det meldes om forbedringer på de enkelte områdene, delegerer Agrippa Improvements automatisk saken til rett vedkommende - internt sågar som eksternt. Varner benytter også Agrippa Analytics i fullskala. Dette gir dem en god oversikt over tiltak man kan iverksette for forbedring og effektivisering. Olav Fyldeng hos Varner, har følgende å si om Agrippas løsning for kontinuerlig forbedring: Avvik er negativt. Folk blir lei av å snakke om det negative, og til slutt har man en tendens til å…
Read More
Agrippa Improvements effektiviserer ASKO

Agrippa Improvements effektiviserer ASKO

Våre kunder
Agrippa Improvements har vært i bruk under store deler av byggeprosjektet av Asko Sentrallager Kjøl, og er satt opp som en totalløsning for innrapportering og kontinuerlig forbedring. Renhold, hygiene/orden, byggteknisk, HMS, varemottak, produksjon og IT er satt som hovedkategorier for å strukturere informasjonsflyten og delegere saker automatisk til rett saksbehandler. Leverandøren av det helautomatiske lageret, Witron, er også en del av løsningen, slik at service og support på anlegget meldes inn via Agrippa Improvements. ASKO Sentrallager Kjøl er et automatisert lager for kjølevarer. Lageret er 22.000 m2 stort. Selskapet skal levere alle kjølevarer til fire ASKO-selskap på Østlandet, samt være et sentrallager for resten av landet. Selskapet er lokalisert i Vestby, med nærhet til både Moss og Ski. I full drift forventer ASKO Sentarallager Kjøl  å omsette for ca 12 milliarder kroner og være ca 150…
Read More
Full kontroll i Haugen-Gruppen med Agrippa Improvements

Full kontroll i Haugen-Gruppen med Agrippa Improvements

Våre kunder
Haugen-Gruppen bruker Agrippa Improvements i forbindelse med all inngående logistikk. Hendelser knyttet til varemottak, transportskader, feil på lastbærere etc. rapporteres inn og er viktige bidrag i forbedringsarbeidet. Systemet er satt opp mot deres eget ERP system, slik at informasjon som: vare, leverandør, transportør etc. automatisk knyttes til avvikrapportene. Dette gjør at de ansvarlige hos Haugen-Gruppen får godt dokumenterte og oversiktlige rapporter de kan jobbe med. Andreas Klamroth hos Haugen-Gruppen har følgende å si om Agrippa Improvements Løsningen er enkel og genial. Den sparer lagermedarbeideren for masse tid ved rapportering av feil og hendelser, samt at den er med på å dokumentere merarbeidet de får ved omlasting og annet ekstraarbeid. Vi merker at tiden det tar å få gjennom reklamasjoner mot leverandører og transportører har gått betraktelig ned, da Agrippa Improvements er enkelt…
Read More
Lexit lanserer ny app med Agrippas teknologi

Lexit lanserer ny app med Agrippas teknologi

Våre kunder
Lexit lanserer ny app med Agrippa Tempcontrol og øker matsikkerheten i Bamas nye salatbarer Lexit Group har sammen med Agrippa Solutions levert en ny app og et system for å øke matsikkerheten i fire av Bamas nye salatbarer. Første butikk som tok i bruk systemet, var Rema 1000 i Torggata Oslo. – Etter tre dager økte omsetningen av salater betydelig, sier salgssjef software Mikael Thorsgaard hos leverandøren. Systemet som Lexit Group har levert sikrer forbrukerne fersk salat og holder styr på holdbarhetsdatoer, liggetider i disk og temperatur. – For å forhindre avvik på disse punktene, varsler vi de butikkansatte i forkant via e-post og mobil, så de kan aksjonere og forsikre at innholdet i salatbaren alltid forholder seg frisk for forbrukeren, sier Thorsgaard. Han legger til at det nå utvikles en ny…
Read More
Nordic Choice Hotels bruker Agrippa TempControl

Nordic Choice Hotels bruker Agrippa TempControl

Våre kunder
Agrippa TempControl hjelper i dag mer enn 15 kjøkkensjefer i Nordic Choice Hotels med automatisk overvåkning av temperaturer på kjøl- og frysevarer. Ved å holde rett temperatur på kjøl- og fryseenheter, og dokumentere dette på en god måte, sikrer hotellene at maten de serverer holder høy kvalitet. Ved å varsle kjøkkensjef på sms/e-post når temperaturen er utenfor gitte grenseverdier har Agrippa TempControl også reddet flere kjølelager. Når et kjølerom slutter å virke, eller en dør ikke lukkes skikkelig, vil det få betydelige konsekvenser for kvaliteten på matvarene. I samarbeid med NOKAS-Skadedyrkontroll har vi også utviklet og leverer en mobil applikasjon for rutiner på kjøkkenet. En komplett matsikkerhetsavtale med sjekklister, temperaturovervåkning, revisjoner og hygieneprøver. Den elektroniske IK-Mat løsningen leverer vi nå fortløpende til hoteller i Nordic Choice Hotels. Nordic Choice Hotels består av tre kjeder i tillegg…
Read More
Raskere behandling av reklamasjoner hos Elektroskandia

Raskere behandling av reklamasjoner hos Elektroskandia

Våre kunder
Elektroskandia benytter Agrippa Improvements ved kundesenteret til å håndtere inngående reklamasjoner og returer. Kundesentermedarbeideren håndterer inngående e-poster og telefonsamtaler med et enkelt dashbord. Løsningen kjører på både pc og nettbrett/smarttelefon, avhengig av hva den enkelte medarbeider foretrekker å benytte som verktøy. Med Agrippa Improvements opprettes, behandles og lukkes saker effektivt og med god dokumentasjon i alle ledd. Informasjonsflyten er strukturert og alle involverte parter informeres og kan følge saken fra start til slutt. Elektroskandia er som en del av Rexel-gruppen en verdensledende distributøren av elektrisk utstyr og betjener kundesegmentene: industri, offentlig og det private markedet.
Read More